SMARTE LOGISTIKKLØSNINGER

Rask leveringstid og levering er viktig for våre kunder.
Et av HangOn`s kjennetegn har alltid vært raske og pålitelige leveringer.
Vi strever etter nye måter å bedre logistikkløsninger på for å garantere
best mulig leveringsservice til vår kunder. Ikke bare nå, men også
for framtiden.

For å optimere logistikkjeden har HangOn`s fullservicelager
direkteleveringer til sluttkunde. Lagrene er strategisk plassert for
best mulig service i de forskjellige markeder.

For markeder langt fra hovedlagrene finnes det lokale lagre med
spesielt utvalgt lagersortiment for det lokales markeds behov.

FULLSERVICEBASE BETYR:
  » Alle handboksprodukter er på lager
  » For å minske transportskader har 
      HangOn sin egen standard for
      modulkartonger,
og forpakningssystem.
 » Velprøvde rutiner for lagerhold og   
     godshåndtering

  » Utdannet og imøtekommende ansatte 
      som er spesialisert pa HangOn`s      
      produkter og tjenester.
   

Din HangOn kontakt!