POTENTE PATENTER

I HangOn’s produktuviklingsprosess kommer det hele tiden fram nye smarte losninger. Mange spesialprosjekter for spesifikke kunder og produkter leder til smarte losninger som har bredere anvendelsesomrade. Disse losningene har ofte stort potensiale a effektivisere lakkindustrien. Derfor soker HangOn om patent og designpatent for mange av dem. Fram til i dag(2014) har de mer en 50 beskyttede produkter.

Kontakt oss for mer informasjon!