You are here

ЦЯЛОСТНИ СЕРВИЗНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ

За оптимизиране на логистичната верига Центровете за разпространение на HangOn доставят директно на крайните клиенти. Всяка от тях е стратегически разположена, за да осигури най-доброто възможно обслужване на нашите различни пазари. Пазари, които са далеч от тези центрове, се осигуряват от местните складове с избираема гама, съобразени с местните нужди.


 

  • Всички продукти от каталога в наличност
  • Ние ще изпратим всяка една приета поръчка до 14:00
  • на същия ден
  • Стандартизирани и модулни опаковки предпазващи от транспортни щети
  • Персонализирани рутинни процедури и системи, вкл.
  • бар кодиране, разработен за постигане на ефективен
  • и надежден процес от поръчка до изпращане
  • Обучен в обслужването персонал, специализиран в HangOn продукти и услуги.
  • Всички дистрибутори имат достъп до онлайн баланси чрез нашия Extranet.