You are here

Wed, 06/17/2020 - 11:01 | ИНФОРМАЦИЯ

ЕДНА ПРАВИЛНА ПРОМЯНА 5 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ


Плътността на окачване е фактор №1, влияещ върху рентабилността на покритието. С окачването на HQC можете да окачите детайли 2,5 пъти по-бързо, да увеличите продукцията 5 пъти и да спестите 38% от общата цена на покритието - просто използвайки по-плътна техника на окачване. Направете правилната промяна днес и бъдете по-силни утре.

Научете повече >