You are here

HangOn Experience Center – ново място за обмяна на идеи

Ново разширение на нашата сграда беше направено през 2017г. Заради новите 8000 квадратни метра се сдобихме, както с по-ефективно пространство за производство и складови наличности, така и с нов HangOn център.


Центърът включва изложбено и конферентно звено, но също и магазин за проби и лаборатория и тестов център за продукти. Тук клиентите могат да изучават и тестват решения за окачване и решения за защита на детайли, а също така да вземат стандартни продукти от примерния магазин.

 Центърът за опит е логично допълнение за компания като HangOn, която се концентрира върху знанията и решенията. Тук клиентът може да получи помощ с креативни и интелигентни решения.

Petter Törefors, CEO казва :

Вече можем да поканим нашите клиенти в нашия център за опит и да се научим за тяхната конкретна ситуация. Тогава можем да покажем нашите решения и да тестваме различни алтернативи заедно с клиента, за да намерим най-доброто решение.