You are here

ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДАЖБИТЕ

Доставката на Hangon е много повече от просто доставка на продукти. Винаги получавате обширно ноу-хау и интелигентни решения за окачване и маскиране.


Услугата HangOn присъства в цялата верига на доставка, от поръчка до доставка. Нашите персонализирани ИТ решения обработват цялата поръчка от приемането през производството до доставката. Това гарантира, че получавате продукти по-бързо и на по-ниски цени. Нашите програми за електронни таблици, достъпни за всички дистрибутори на HangOn, произвеждат 3D модели и проектни предложения за интелигентни решения за вашата поръчка.

Знаем, че бързият отговор и бързата доставка са важни за вашите операции. Една от търговските ни марки е, че ние винаги се връщаме към вас директно и че можете да имате доверие, че ние доставяме навреме. Ние непрекъснато усъвършенстваме нашите логистични решения, за да осигурим най-добрите възможни доставки днес и в бъдеще.

Нашият основен център за дистрибуция в Швеция, наскоро разширен до 20 000 кв.метра, разполага с нов логистичен център, където развиваме и разширяваме както складовете, така и доставките. Но преди всичко, това е център, където ноу-хау, производство и интелигентни логистични решения се съчетават.