You are here

КОНТРОЛ И АНАЛИЗ

Първоначалната стъпка в процеса на персонализиране и разработване на нови решения е да се анализират, да се измерват обектите и да се изготвят планове за дизайн. Следващата стъпка, когато имаме идея за решаване на задачата, е да направим прототипи и проби и да проведем физически тестове.


Нашите измерватени и тестови инструменти включват:

»  Уреди за изпитване на опън
»  Прецизни измервателни уреди
»  Високо прецизни везни
»  Профилен проектор
»  Конвейер за тестове
»  Пещи
»  Оборудване за изпитване на покрития   
»  Оборудване за нанасяне на покрития   
»  3D CAD
»  Разширено ЦНЦ
»  3D принтери
»  Машини за водно рязане

Många av dessa verktyg och metoder används dagligen för att också kvalitetssäkra vår produktion.