You are here

НЯКОИ ФАКТИ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТТА


НЯКОИ ФАКТИ ЗА ТОВАРОНОСИМОСТТА

Товароносимостта на една кука зависи от много неща, найважното е материала, диаметъра на телта и ортогоналното разстояние. Приблизителната формула важи за една кука:

Mmax ≈  σs x ø³/99,5e
Mmax = натоварване, където започва необратими деформации (кг)
σs = сила на огъване≈ 0,8 x Сила на опън (MPa)
e = ортогонална разстояние (мм)

Типично динамично поведение на стандартните куки, при максимално натоварване , когато телта започва да се  деформира трайно (сила на огъване ) е еднакво за DV и R но приблизително два пъти за DVМ. Тогава DV и DVM описва “вдлъбната” натоварено-разширена линия, преди товарът да падне, докато R прилича повече на изпъкнала фигура.

Поради формата на куката необратимо ограничение и резерв за безопасност деформациите са много различни. R куки имат нисък резерв  , а DV много по-висок. Затова DV / DVM форма е по-безопаснят избор.