You are here

СИЛНИ ПАТЕНТИ !

Ние непрекъснато измисляме нови интелигентни решения, докато разработваме нашите продукти.


Много специални проекти за конкретни клиенти и продукти водят до решения с по-широки приложения. И те често имат потенциала да направят производството на покрития много по-ефективно, затова кандидатстваме за патенти и дизайн патенти. От днес (2018) ние притежаваме повече от 40 патента и патенти за дизайн.