You are here

ROZVOJ & INOVACE VÝROBY

Hned od začátku měl HangOn velký zájem o efektivní výrobu. Během let jsme vyvinuli řadu speciálních strojů a výrobních metod a pokračujeme v tom dodnes se stejným úsilím. V závislosti na
potřebách našich zákazníků vyvíjíme produkty a unikátní výrobní postupy bez ohledu na materiál, vzhled a množství.