You are here

CONVEYER GROUND TEST - CGT II


Ett nytt instrument för att mäta hur god jordning man har till objekt som ska målas. Fäst krokodilklämman till en säker jordningspunkt och peka med instrumentets spets på objektet och tryck sedan på knappen. 5 olika lampor indikerar sedan vilken jordningskvalitet som man har.
Mätnivåerna är 10Kohm, 100Kohm, 1Mohm, 10Mohm och 20Mohm där gula och gröna lampor ligger under 1Mohm (som är en internationell säkerhetsgräns).
Instrumentet drivs av ett vanligt 9 V batteri.

Art. nr.
CGT II

Contact us

Call us +46 (0) 370 - 373 373 for personal service. After 17 pm, pls send us an e-mail and we will give you a call!

E-mail to us ›