You are here

BELASTNINGSTABELL, KROK


NOEN FAKTA OM BELASTNINGSKAPASITET

Den enkelte kroks belastningskapasitet avhenger av mange ting. Det viktigste er materialet, trådens diameter, og det rettvinklede avstanden til hengepunktet, overhenget. En teoretisk formel som stemmer ganske bra på en krok:

Mmax ≈  σs x ø³/99,5e
Mmaks = belastning nå irreversibel deformasjon oppstår(kg)
σs  = bøyestyrke  ≈ 0,8 x strekkstyrke (MPa)
e = Avstanden fra trådstammen til hengepunktet

Typisk dynamisk utfall ved belastning av standardkrok er at maksbelastningen, den belastningen som fører til permanent deformasjon oppstår, er den samme for DV or R men omtrent dobbel så høy for DVM. DV og DVM:s belastningskurver blir konkave innen produktet faller av, mens R:s kurve blir en konveks figur.

Belastningskapasiteten skiller seg ofte av krokens form. R-krok har en lav margin, mens DV har en betydelig høyere.  DV-/DVM formede kroker er et 
mye sikrere valg.