You are here

Dette sier våre kunder


”HANGON'S LØSNINGER SPAR TID OG PENGER TIL ABB”

Maskering med polyestertape er en mulighet, men material- og lønnskostnader gjør det til et dyrt valg. HangOn’s forslag løste alt med høy effektivitet takket være spesielle løsninger for oppheng og maskering på linjen.

"Vi trenger en smart løsning for å få den beste kvaliteten. HangOn har løsningen."

Det er et ekte partnerskap. Løsningene er enkle til lave kostnader. Vår produktivitet har økt. Korte leveringstider gir oss også mulighet til å levere raskere.

"Vårt samarbeid med HangOn skaper et flott resultat”

Samarbeidet vårt er non-stop. Hver gang vi trenger nye enkle og raske løsninger tar vi kontakt med HangOn. Med hensyn til kostnader og kvalitet, er de vårt beste alternativ. Takket være kontinuerlig støtte hjelper HangOn oss virkelig, utvikler nye tilpassede maskerings- og opphengsprodukter for å oppnå endelig kundetilfredshet.

”Med HANGON vil produktionen bli smartere og mer effektiv!”

Med hjelp av HangOn har vi vært i stand til å utvikle smarte og effektive løsninger som passer til vår produksjonsprosess.

"NÅR DET GJELDER AUTOMATISERT HENGING ER HANGON DEN BEST PARTNER"

Bruynzeel utvikler oppbevaringsløsninger for kontor og arkiv. Viktige kunder er statlige institusjoner, bibliotek, museum, universitet, finansielle organisasjoner, og sykehus. «Vi tilbyr fleksible og plassbesparende løsninger, og vi gjør det med framgang. Når det gjeller opphenging foretrekker vi HangOn» 

”Smarte løsnininger ga automatisering og effektivisering”

Tilpassede løsninger fra HangOn gjorde det mulig for Lindab å automatisere det meste av lakkeringsprosessen og øke fyllhastigheten med opptil åtte ganger. "Jeg har stor respekt for kunnskapen og evnen som HangOn besitter, i tillegg til det ydmyke og den kompetente væremåte jeg opplever i møte med representanter for selskapet," sier Pål Abrahamsson, teknisk direktør i Lindab. Pål Abrahamsson, Teknisk direktør, Lindab