You are here

Mon, 09/07/2020 - 13:43 | INFORMASJON

HANGON WEBINAR: FYLL CONVEYOREN - EN MODERN PRODUKSJONSFILOSOFI

Vet du at hengingstetthet ofte er den viktigste faktor som påvirker lønnsomheten ved lakkering? Ved å bruke en tettere opphengsteknikk kan du henge varer 2,5 ganger raskere, øke produksjonen 5 ganger og spare 38% av den totale beleggkostnaden!


I løpet av webseminaret vil vi forklare hvordan du måler og forstår lakkeringslinjens produktivitet. Vi vil forklare årsaker til å øke hengetettheten siden dette ofte er det største potensialet for produktivitetsforbedring, og hvordan utnyttelse av frigjort kapasitet dramatisk øker lønnsomheten til belegglinjen.

HANGON WEBINAR
Fyll Conveyoren - en moderne produksjonsfilosofi

24. september Kl. 10.00 og 01. oktober Kl. 14:00

Interessert i å delta? Registrer deg gratis ved å sende en e-post til: webinar@hangon.se

Velkommen til å delta på vårt webinar!
PS! Webinaret HangOn holder foregår på engelsk.