You are here

HangOn iskustveni centar – novo kreativno mesto sastanka

Tokom 2017. godine proširenje naše zgrade je završeno. Na novih 8000 kvadratnih metara dobili smo efikasniji i bolji prostor za proizvodnju i zalihe, ali i novi HangOn iskustveni centar.


HangOn iskustveni centar ima konferens salu, showroom sa svim uzorcima i laboratoriju kao i test centar. Ovde naši klijenti mogu proučiti i testirati kako što bolje i što efikasnije da okače ili maskiraju svoj proizvod, a takođe mogu sa sobom poneti nešto od uzoraka iz našeg showroom-a sa uorcima.

Iskustveni centar je logičan sled okolnosti za kompaniju kao što je HangOn koja je skoncetrisana na znanje i dobra rešenja. Tu naši klijenti mogu dobiti pomoć sa savetima i predlozima iz  našeg bogatog iskustva, i brojnih primera koje smo uspešno rešili.

Sada možemo pozvati klijente u naš iskustveni centar kako bi sagledali njihove specifične zahteve. Ovde im možemo pokazati naša rešenja i da zajedno testiramo različite alternative kako bi pronašli najbolje rešenje, kaže Petter Törefors, direktor Kompanije.