You are here

PATENTI SA POTENCIJALOM

Mi konstatno osmišljavamo nova rešenja dok razvijamo naše proizvode.


Mnogobrojni projekti za specifične potrebe naših klijenata vremenom su postajali rešenja koja su široko rasprostranjena u procesu farbanja širom sveta. To često ima potencijal da proces farbanja učini efikasnijim, zbog čega smo mnoge naše proizvode prijavili za patent. Do danas (2018.godine) posedujemo više od 40 patenata ili patenata za dizajn.