You are here

UPUTSTVA I PREPORUKE O MATERIJALIMA


GUMA I PLASTIKA

* U plastifikaciji neki materijali se mogu koristiti samo jednom, npr. EPDM koji ima izdržljivost do temperature od 125°C ali može da izdrži temperature približno do 200°C. EPDM materijal koji se na povišenoj tempraturi ne topi već očvršćava.
**  Termoplastični materijali kao poliamid zapravo počinju da se tope na približno 160°C ali se  mogu stabilizovati na nekoliko načina, npr. mešanjem sa  fiberglasom.

A = Odlično, B = Veoma dobro, C = Dobro, D = Manje dobro, E = Loše

 

  LIMOVI

 ŽICA