Du är här

2020-11-30 | Information

DIGITALISERING VÄNDE KRIS TILL MÖJLIGHET


Pandemin tvingade HangOn liksom så många andra företag att tänka om. Tänka nytt. En ny verklighet där mycket ställdes in. Vi ställde om och digitaliseringen blev en lyckad satsning i rätt riktning.

Läs Gnosjoregion.se artikel här >