Du är här

2019-12-12 - Information

Utbyggnad i Horst, Nederländerna


Sedan vi invigde vår nya fabrik i Nederländerna 2012 har verksamheten mer än fördubblats. Därför håller vi just nu på med att fördubbla lokalerna för att skapa möjlighet till fortsatt expansion. Lagerplatserna kommer att fördubblas och hängartillverkningen från det förvärvade företaget MBS kommer att flytta in. Även kontor och konferensmöjligheter kommer att få större kapacitet. Färdigställning under första halvåret 2020.